Ποιος είναι ο HATTA

Ο ΗΑΤΤΑ, ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων ιδρύθηκε το 1927.  Από τότε μέχρι σήμερα εκπροσωπεί τα μέλη του, τουριστικά γραφεία.

Τακτικά Μέλη του ΗΑΤΤΑ είναι τα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία που φέρουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του τουρισμού όπως: Εισερχόμενος Τουρισμός / Εξερχόμενος – Εσωτερικός Τουρισμός / Θαλάσσιος Τουρισμός – Κρουαζιέρα – Yachting / Διοργάνωση Συνεδρίων / Θεματικές μορφές τουρισμού κ.ο.κ.

Συνεργαζόμενα Μέλη του ΗΑΤΤΑ είναι παρεμφερείς ή μη επιχειρήσεις, συνεργαζόμενες με τουριστικά γραφεία (Ξενοδοχεία, Μεταφορικές Εταιρείες (Αεροπορικές, Ακτοπλοϊκές), Ηλεκτρονικά Συστήματα Κρατήσεων, Τουριστικά Ακίνητα, προμηθευτές Τουριστικών Γραφείων κλπ.), ή επιχειρήσεις που στηρίζουν τον Τουρισμό της χώρας, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο του.

Εκπροσώπηση

O ΗΑΤΤΑ είναι μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού / στην Επιτροπή Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων Τουρισμού / στην Επιτροπή Προσφυγών του ΕΟΤ / στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) / στην Επιστημονική Επιτροπή ΟΤΕΚ για Ξεναγούς / στο APJC (Agency Programme Joint Council) της ΙΑΤΑ / στον ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμού Τυποποίησης / Στην πρωτοβουλία για την Τουριστική Αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού

Ο ΗΑΤΤΑ συμμετέχει στο Σύνδεσμο των Ελληνικών Τουριστικών  Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) στην θέση Αντιπροέδρου.

Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), εκπροσωπεί την Ελλάδα στα αντίστοιχα διεθνή και κοινοτικά όργανα:

* Είναι μέλος στην ECTAA (European Community of Travel Agents’Association), το συλλογικό όργανο των Συνδέσμων Τουριστικών Γραφείων των κρατών – μελών της Ε.Ε., με εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις ειδικές θεματικές επιτροπές της.

* Είναι μέλος στην WTAAA (World Travel Agents Associations Alliance).

* Είναι ιδρυτικό Μέλος της BAFTAA (Balkan Federation of Travel & Tourist Association’s), όπου κατέχει και την προεδρία.

* Είναι μέλος  της BSTC (Black Sea Tourism Cooperation).

* έχει συνάψει διμερείς διακρατικές συμφωνίες με αντίστοιχους Συνδέσμους άλλων κρατών για την, από κοινού, προώθηση του διεθνούς τουρισμού και των διμερών τουριστικών σχέσεων.

* συνεργάζεται με τους εθνικούς αρμόδιους σε θέματα διακρατικών και διεθνών σχέσεων φορείς και συμμετέχει σε μικτές αποστολές εκπροσωπώντας τον κλάδο των ελληνικών τουριστικών γραφείων.

* εκπροσωπεί τον κλάδο των Τουριστικών Γραφείων σε διεθνείς   συναντήσεις και εκδηλώσεις τουριστικού περιεχομένου.

Δραστηριότητες

Ο ΗΑΤΤΑ
* Υποβάλλει προτάσεις, μελέτες και υπομνήματα και συνεργάζεται    με διεθνείς και εθνικούς φορείς για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα τουριστικά γραφεία.
* Είναι παρών σε αναπτυξιακά, επιχειρηματικά,  εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα καθώς και εκδηλώσεις που προάγουν τον Τουρισμό.
* Εκφράζει τις απόψεις και τις θέσεις του με συνεντεύξεις τύπου, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, ημερίδες.
* Υπογράφει συλλογικές συμβάσεις εργασίας με Συνδέσμους:
– Υπαλλήλων γραφείων ταξιδιών
– Ξεναγών
* Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς για να εξασφαλίσει την πιο επωφελή συνεργασία των μελών του
* Παρέχει νομική προστασία στα μέλη του
* Ενημερώνει για τις εγκυκλίους, αποφάσεις και νόμους που αφορούν άμεσα τα μέλη του Συνδέσμου αλλά και για επιχειρηματικές συνεργασίες, κ.α.
* Διαθέτει εκπαιδευτικό κέντρο για την πραγματοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης.
* Οργανώνει fam trips για τα μέλη του σε διάφορους προορισμούς και προσκαλεί ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος (Tour Operators, Travel Agents, Μ.Μ.Ε) σε προορισμούς της Ελλάδας.
* Συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις Τουρισμού εξασφαλίζοντας τη προβολή των μελών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
* Διοργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος.
Τέλος, συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης.

ΗΑΤΤΑ – «Μια συνεχής παρουσία»

Δείτε εδώ μια σύντομη αναδρομή στην δημιουργία και στην πορεία του ΗΑΤΤΑ, μέσα στο πέρασμα των χρόνων, μέσα από αρχεία και φωτογραφίες.

Το 2022 ο ΗΑΤΤΑ συμπληρώνει 95 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και εκπροσώπησης των τουριστικών γραφείων της Ελλάδας.