19.6 C
Athens
Πέμπτη, 16 Μαΐου, 2024
spot_img

Το κλείσιμο των συνόρων δεν είναι η λύση, συμφωνούν διεθνείς φορείς τουριστικών γραφείων

Ο ΗΑΤΤΑ (Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων) είναι μέλος της ECTAA και, ως εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, κοινοποιεί το ακόλουθο Δελτίο Τύπου.


10 Δεκεμβρίου 2021.   Οι εξής φορείς:  American Society of Travel Advisors (ASTA), Association of South African Travel Agencies (ASATA), Association of Canadian Travel Agencies (ACTA), Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA), European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA) and World Travel Agents Associations Alliance (WTAAA), οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που εργάζονται σε τουριστικά γραφεία και άλλες συναφείς επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, καλούν τους ηγέτες όλων των χωρών να επισπεύσουν την άρση όλων των εθνικών ή τοπικών ταξιδιωτικών περιορισμών.

Όταν οι αξιωματούχοι λαμβάνουν αποφάσεις δημόσιας πολιτικής προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας, αυτές οι κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση να παράσχουν τους οικονομικούς πόρους στους κλάδους και τα άτομα που επηρεάζονται από αυτές τις αποφάσεις τους.   Το κλείσιμο των συνόρων και η εφαρμογή νέων περιορισμών επηρεάζουν εκατομμύρια εργαζόμενους στον κλάδο των ταξιδιών και του τουρισμού.  Ταυτόχρονα υποβάλλουν τις ήδη ευάλωτες επιχειρήσεις σε περαιτέρω κίνδυνο και απομακρύνουν την ανάκαμψή τους, ενώ τα κρατικά έσοδα συνεχίζουν να μειώνονται λόγω της απώλειας οικονομικών δραστηριοτήτων ενός κλάδου ο οποίος – σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Ταξιδιών & Τουρισμού (World Travel and Tourism Council) – εκπροσωπεί μία στις δέκα θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο

Το πρόσφατο και πιο αυστηρό κλείσιμο των συνόρων επηρέασε σημαντικά τα διεθνή ταξίδια.  Καλούμε συλλογικά τους ηγέτες όλων των χωρών να ακολουθήσουν τα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τον καθορισμό συνοριακών μέτρων, συμπεριλαμβανόμενων των εργαστηριακών ελέγχων και των απαγορεύσεων.  Πολλές χώρες ακολουθούν αυστηρά πρωτόκολλα βιο-ασφάλειας που συμπεριλαμβάνουν τη χρήση μάσκας, την κοινωνική αποστασιοποίηση και τις απαιτήσεις εμβολιασμού.  Η προσθήκη νέων συνοριακών περιορισμών προκαλεί σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ταξιδιών και του τουρισμού που πιθανόν δεν θα προσφέρουν τίποτα στην προστασία των κοινοτήτων.

Είναι κρίσιμο η κυβερνητική πολιτική να καθοδηγείται από την επιστήμη και όχι από τις πολιτικές πιέσεις ή την επιθυμία να εμφανιστεί «έργο» αφού οι περιορισμοί έχουν σημαντική και κάποιες φορές μη αναστρέψιμη επίδραση στις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας.

Ζητάμε από τις κυβερνήσεις να αναλάβουν την ευθύνη για τις ενέργειές τους υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τα ταξίδια μέχρι να άρουν τους περιορισμούς και να επανεμφανιστούν τα κανονικά ταξιδιωτικά μοτίβα.

Μέχρι στιγμής, οι κυβερνητικές δράσεις σε αυτόν τον οικονομικό τομέα ήταν στην καλύτερη περίπτωση άνισες. Τονίζουμε το γεγονός ότι, ανταποκρινόμενος στους περιορισμούς του για τον Covid, ο Καναδάς έχει υποσχεθεί υποστήριξη για επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τα ταξίδια στη χώρα αυτή έως τον Μάιο του 2022 και προτρέπουμε άλλους παγκόσμιους ηγέτες να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνέχισε να συμβουλεύει κατά της εφαρμογής ταξιδιωτικών ή εμπορικών περιορισμών σε χώρες που αντιμετωπίζουν εστίες COVID-19: «Γενικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο περιορισμός της κυκλοφορίας ανθρώπων και αγαθών κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων δημόσιας υγείας είναι αναποτελεσματικός στις περισσότερες περιπτώσεις. και μπορεί να εκτρέψει πόρους από άλλες παρεμβάσεις…Οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις σε πληγείσες περιοχές ή η άρνηση εισόδου σε επιβάτες που προέρχονται από πληγείσες περιοχές συνήθως δεν είναι αποτελεσματικές στην αποτροπή της εισαγωγής κρουσμάτων, αλλά μπορεί να έχουν σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο». Αυτό είναι σύμφωνο με την πιο πρόσφατη έγκυρη και επιστημονική ανάλυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), που επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί γενικά δεν έχουν αποτελεσματικό αντίκτυπο στην εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη.

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην παγκόσμια διανομή εμβολίων, ενώ θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ελευθερία μετακίνησης χρησιμοποιώντας τα επιστημονικά ελεγμένα και λογικά μέτρα – χρήση μάσκας, ενισχυμένα πρωτόκολλα υγιεινής, λογικές απαιτήσεις εργαστηριακών ελέγχων (τεστ) και τώρα, πιστοποιητικά εμβολιασμού. Η παγκόσμια υποδομή για την προσαρμογή ταχέων χρόνων διεκπεραίωσης για PCR και άλλων αναγνωρισμένων εργατηριακών ελέγχων (τεστ), όλα με εξαγωγή αποτελεσμάνων εντός ενός χρονικού πλαισίου 24 ωρών, είναι επίπονη ακόμη και στις πιο προηγμένες αγορές. Οι δοκιμές πρέπει να είναι ευρέως διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές και είναι καθήκον των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο να παρέχουν τους πόρους και να υποστηρίζουν την επιστημονική προσέγγιση που απαιτείται για τους εργαστηριακούς ελέγχους και τις απαιτήσεις εμβολιασμού.

Δεδομένου του σαφούς και καταστροφικού αντίκτυπού του στην παγκόσμια οικονομία, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και οι άμεσες απαγορεύσεις προκαλούν σοβαρή οικονομική βλάβη. Η ικανότητα να ταξιδεύουμε με ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιώδη δείκτη για την επιτυχία μας έναντι αυτού του ιού. Ο περιορισμός της πρόσβασης στα ταξίδια διαιωνίζει μόνο τον οικονομικό αντίκτυπο και αναβάλλει την παγκόσμια ανάκαμψη όσον αφορά τα ταξίδια και πολλούς άλλους οικονομικούς παράγοντες σε όλο τον κόσμο.

Οι ASTA, ASATA, ACTA, CHTA, ECTAA και WTAAA καλούν τους κυβερνητικούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο να παράσχουν ειδική οικονομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τα ταξίδια και να άρουν τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις το συντομότερο δυνατό. Η χαλάρωση των περιορισμών στους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες για είσοδο στις ΗΠΑ και σε άλλες αγορές θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα για να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τα ταξίδια έχουν πρόσβαση σε άμεσα ανακουφιστικά μέτρα όταν οι κυβερνητικές δράσεις είναι η άμεση αιτία της οικονομικής δυσμένειας.

Zane Kerby, President & CEO
American Society of Travel Advisors
Otto de Vries, CEO
Association of Southern African Travel Agents
Wendy Paradis, President
Association of Canadian Travel Agencies
Lars Thykier, President
World Travel Agents Associations Alliance
Eric Drésin, Secretary General

European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association
Vanessa Ledesma-Berrios,
Acting CEO & Director General
Caribbean Hotel & Tourism Association

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ SOCIAL

2,893ΥποστηρικτέςΚάντε Like
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ