21.4 C
Athens
Τετάρτη, 15 Μαΐου, 2024
spot_img

Νέες Φορολογικές Διατάξεις. Προϊόντα και Υπηρεσίες για τον κλάδο των τουριστικών γραφείων

Το 2024 αναμένεται να είναι μια κομβική χρονιά για τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες. Με τις διατάξεις της φορολογικής παρέμβασης που από 7 Δεκεμβρίου 2023 αποτελούν Νόμο του κράτους, επέρχονται σημαντικές αλλαγές και υποχρεώσεις, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και ταυτόχρονη αύξηση των δημοσίων εσόδων.

 1. Κλειδωμένες και προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ     Μία ακόμη δομική αλλαγή αφορά τις «κλειδωμένες» από την ΑΑΔΕ, δηλώσεις ΦΠΑ, τις οποίες και θα υποβάλλουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες από 1η Ιανουαρίου 2024.Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα έσοδα που θα υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν θα μπορεί να είναι λιγότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Αντίστοιχα, τα έξοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.Εν κατακλείδι, οι δηλώσεις ΦΠΑ θα είναι αυτόματα προσυμπληρωμένες από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που θα έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myDATA και κατά συνέπεια δεν θα έχουν δυνατότητα να παρεμβαίνουν για να τροποποιούν τα δεδομένα, καθώς τα προσυμπληρωμένα στοιχεία των δηλώσεων θα είναι κλειδωμένα.Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην απόφαση, από την 1η Ιανουαρίου 2024 θα διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA όλα τα δεδομένα των λογιστικών βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
 2. Υποχρεωτική αναγραφή QR code στα τιμολόγιαΑπό 1/1/2024 στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδονται, είτε με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (ERP), είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. (timologio), καθώς και στα εκδοθέντα παραστατικά της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 είναι υποχρεωτικό να υπάρχει και δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code), στον οποίο εμπεριέχεται σύνδεσμος για την άμεση πρόσβαση σε ψηφιακή υπηρεσία της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για την άμεση επισκόπηση σε φυλλομετρητή ιστού (browser) είτε της σύνοψης, είτε του συνόλου του παραστατικού, είτε και των δύο, όπως αυτά έχουν διαβιβασθεί.
  Κατά την επιτυχή διαβίβαση ενός παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA (με τη χρήση μεθόδου SendInvoices), επιστρέφεται κωδικοποιημένο κείμενο το οποίο χρησιμοποιείται από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων προκειμένου να δημιουργήσουν το QR code (τύπου URL), μέσω του οποίου γίνεται επισκόπηση του παραστατικού.
  Η ταυτοποίηση εκάστου Τύπου Παραστατικού, τεκμηριώνεται από το αναγνωριστικό αυτού, με βάση τον Α.Φ.Μ. εκδότη, την ημερομηνία έκδοσης, τον Α/Α εγκατάστασης, τη σειρά παραστατικού, τον Α/Α παραστατικού, τον Τύπο Παραστατικού του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του Λήπτη στις περιπτώσεις είτε μη αντικριζόμενων παραστατικών Λήπτη είτε αντικριζόμενων εφόσον ο Λήπτης δεν είναι ιδιώτης.
  Ειδικότερα στην περίπτωση είτε παράλειψης, είτε απόκλισης διαβίβασης, τα ανωτέρω περιλαμβάνονται ως επισημάνσεις στην ταυτοποίηση εκάστου Τύπου Παραστατικού.
 3. Διασύνδεση POS με ταμειακές μηχανές
  Η πλέον σημαντική παρέμβαση, που είναι προγραμματισμένη να γίνει μέσα στο 2024, είναι η διασύνδεση του POS με τις ταμειακές.Με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η εφαρμογή του θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου του 2024 και αναμένεται άμεσα η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, ώστε τα POS να επεκταθούν σε ολόκληρη τη λιανική.
 4. Ηλεκτρονικά τιμολόγια Με βάση την ΚΥΑ, από τις 12 Σεπτεμβρίου 2023 καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο συμβάσεων μεταξύ οικονομικών φορέων και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Μόλις ληφθεί η απαιτούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή επιτροπή θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά ηλεκτρονική τιμολόγηση και στους υπόλοιπους κλάδους. Μέχρι να γίνει υποχρεωτική, επεκτείνονται τα κίνητρα για όσους την εφαρμόζουν νωρίτερα. Σύμφωνα με τη διάταξη του νέου φορολογικού νόμου «Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71ΣΤ, παρέχονται στις οντότητες, οι οποίες επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, και χορηγούνται από το πρώτο έτος, στο οποίο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το φορολογικό έτος 2024. Ειδικά για τα έτη 2023 και 2024, οι σχετικές επιλογές μπορούν να δηλωθούν και η ένταξη να έχει ολοκληρωθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και την 31η Δεκεμβρίου 2024 αντίστοιχα.Τα φόρο-μπόνους που κερδίζουν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων είναι τα ακόλουθα :
  • Περιορίζεται κατά 2 έτη η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.
  • Μειώνεται από 90 σε 45 ημέρες ο χρόνος εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
  • Αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησης της προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προϊόντα και Υπηρεσίες για τον κλάδο των τουριστικών γραφείων

Με γνώμονα την ανάπτυξη συνεργειών και την διευκόλυνση στην λειτουργία των τουριστικών γραφείων, η Ομοσπονδία FedHATTA διευρύνει την μακροχρόνια συνεργασία της με την εταιρία Panasoft, μιας πρωτοπόρου Ελληνικής εταιρείας πληροφορικής για τον κλάδο του τουρισμού.

Η εταιρεία Panasoft με όχημα της σύγχρονη τεχνολογία και τις προηγμένες εφαρμογές προγραμμάτων του τουριστικού κλάδου, θα είναι δίπλα στις τουριστικές επιχειρήσεις και στην νέα ψηφιακή εποχή, εναρμονισμένη με τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA με αυτοματοποιημένες εξειδικευμένες λύσεις.

Η ομοσπονδία FedHATTA εξασφάλισε αποκλειστικά προνόμια και δελεαστικά οικονομικά πακέτα χρήσης των προγραμμάτων της εταιρείας Panasoft, για την διευκόλυνση της λειτουργίας των τουριστικών γραφείων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ SOCIAL

2,893ΥποστηρικτέςΚάντε Like
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ