Διοικητικό Συμβούλιο


Σύθεση Δ.Σ. ΗΑΤΤΑ από 24/02/2021
 


Πρόεδρος
:
Νικόλαος Κελαϊδίτης

Αντιπρόεδροι:
Άγγελος Λάμπρου
Μάρκος Σπυρομήλιος
Μάριος Καμμένος

Γενικός Γραμματέας:
Αριστείδης Τσαλδάρης

Ταμίας:
Μιχάλης Μινόπουλος

Γενικός Έφορος:Χρήστος Παναγιωτόπουλος

Μέλη:
Κώστας Ανθόπουλος
Ζώης Βλάχος
Ευαγγελία Καραμπατζάκη
Βασίλης Κοντός
Βασιλική Σκάγια
Ευστάθιος Σκρέτας
Βασίλης Τριγκιλίδας
Λύσανδρος Τσιλίδης