Διοικητικό Συμβούλιο


Σύθεση Δ.Σ. ΗΑΤΤΑ από 10/02/2023
 


Πρόεδρος
:
Νικόλαος Κελαϊδίτης

Αντιπρόεδροι:
Άγγελος Λάμπρου
Μάρκος Σπυρομήλιος
Μάριος Καμμένος

Γενικός Γραμματέας:
Αριστείδης Τσαλδάρης

Ταμίας:
Βασίλης Τριγκιλίδας

Γενικός Έφορος:
Χριστίνα Μπεζαντάκου

Μέλη:
Κώστας Ανθόπουλος
Μιχαήλ Αργύρης
Κωνσταντίνος Έλληνας
Ευαγγελία Καραμπατζάκη
Βασίλης Κοντός
Θεόδωρος Μακρής
Ευστάθιος Σκρέτας
Λύσανδρος Τσιλίδης