21.4 C
Athens
Τετάρτη, 15 Μαΐου, 2024
spot_img

Ανοιχτή επιστολή της ECTAA για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα οργανωμένα ταξίδια και τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Ο ΗΑΤΤΑ (Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων) είναι μέλος της ECTAA και, ως εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, κοινοποιεί την ακόλουθη ανοιχτή επιστολή του Προέδρου της, Frank Oostdam, η οποία εκφράζει τις ανησυχίες όλου του κλάδου των τουριστικών γραφείων σχετικά με την επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια, τις πιθανές συνέπειές της για τις ΜΜΕ και τον ανταγωνισμό στον ταξιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα με τις αεροπορικές εταιρείες.


Σχετ.: CONPAX-PTD- Επιστολή Γρφ. Breton

Κα Ursula von der Leyen
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κα Adina Valean
Ευρωπαία Επίτροπο
Κο Didier Reynders
Ευρωπαίο Επίτροπο
Rue de la Loi 200
1040 Βρυξέλλες
Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2023

Αγαπητή Πρόεδρε von der Leyen
Αγαπητή Επίτροπε Valean,
Αγαπητέ Επίτροπε Reynders

Θέμα: Ανησυχίες σχετικά με την άνιση αναθεώρηση των δικαιωμάτων των Επιβατών και των Ταξιδιωτών Οργανωμένων Ταξιδιών (Πακέτων)

Η ECTAA η Πανευρωπαϊκή Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Διοργανωτών Οργανωμένων Ταξιδιών, θα ήθελε να εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με την εν εξελίξει αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Οργανωμένα Ταξίδια (Package Travel Directive – PTD), η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί στις 29 Νοεμβρίου 2023.

Ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της Αρχικής εκτίμησης της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της PTD, η Ένωσή μας έχει υπογραμμίσει εδώ και καιρό την ανάγκη για μία ενδελεχή και από κοινού εξέταση της PTD και του Κανονισμού 261/2004 για τα Δικαιώματα των Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών. Ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις που έγιναν εμφανείς κατά την πανδημία του COVID 19 στο πλαίσιο των δύο αυτών νομοθετημάτων, τις καθυστερήσεις των αεροπορικών εταιρειών να αποζημιώσουν τους επιβάτες για ακυρωμένες πτήσεις και τον αντίκτυπο που είχαν οι ενέργειες αυτές στους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών, απαιτείται μία ισχυρή νομοθετική απάντηση.

Δυστυχώς, τους τελευταίους μήνες, η έλλειψη πολιτικής φιλοδοξίας και οι αποκλίνοντες στόχοι των Γενικών Διευθύνσεων έχουν γίνει σαφείς, θέτοντας σε κίνδυνο τη δυνατότητα μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης. Ενώ τα περισσότερα ζητήματα σχετικά με την προστασία των επιβατών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας συνδέονταν άμεσα με τις πρακτικές των αεροπορικών εταιρειών, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ΓΔ MOVE (Κινητικότητα και Μεταφορές) φαίνεται να κλίνει προς την επιβολή ελάχιστων υποχρεώσεων στις αεροπορικές εταιρείες στην επερχόμενη αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών που θα πραγματοποιήσει. Αντίθετα, η ΓΔ JUST (Δικαιοσύνη και Καταναλωτές) είναι έτοιμη να προτείνει αυστηρότερες απαιτήσεις για τα τουριστικά γραφεία και τους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών, παρά την περιορισμένη εμπλοκή τους στα ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τα τουριστικά γραφεία ανησυχούν ιδιαίτερα για την πρόθεση της ΓΔ JUST να εισαγάγει τον περιορισμό των προπληρωμών στην επικείμενη αναθεώρηση της PTD, ο οποίος έχει στόχο ειδικά τους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών. Κατά την άποψή μας κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο, καθώς η ισχύουσα Οδηγία παρέχει ήδη σημαντικές διασφαλίσεις για τους ταξιδιώτες σε περίπτωση αφερεγγυότητας των διοργανωτών πακέτων. Αντίθετα, η επικείμενη αναθεώρηση του πλαισίου για τα δικαιώματα των επιβατών θα στερείται αντίστοιχων μέτρων, καθώς εκεί δεν προβλέπεται περιορισμός της προπληρωμής. Ούτε η προστασία των πληρωμών των επιβατών έναντι της αφερεγγυότητας των αεροπορικών εταιρειών δεν θα συμπεριληφθεί ή μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ασφάλισης (με επιπλέον κόστος) για την προστασία τους από αυτόν τον κίνδυνο. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει, μαζί με άλλους κλάδους και ενώσεις καταναλωτών, σχετικά με την έλλειψη τέτοιου προϊόντος στην αγορά.

Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει υπάρχουν σκέψεις για περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της PTD, αποκλείοντας χαλαρούς συνδυασμούς ταξιδιωτικών υπηρεσιών που πωλούνται από αεροπορικές εταιρείες μέσω τρίτων (π.χ. εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, πλατφόρμας διαμονής) από την κατηγοριοποίηση “συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί”  (linked travel arrangements – LTA). Εάν όντως αλλάξει ο ορισμός, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να πωλούν συνδυασμούς ταξιδιωτικών υπηρεσιών χωρίς να χρειάζεται να τηρούν καμία από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την PTD, συμπεριλαμβανομένων και των πιο περιορισμένων απαιτήσεων για την πώληση συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών. Αυτό το πιθανό κενό θα ευνοούσε μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν συνδυασμούς χωρίς προστασία και να διαταράξουν τον υγιή ανταγωνισμό εις βάρος των μικρότερων ταξιδιωτικών διαμεσολαβητών.

Κατά την άποψή μας, η έλλειψη συντονισμού και συνδυασμένων προσπαθειών σε αυτές τις δύο σημαντικές πρωτοβουλίες είναι μια χαμένη ευκαιρία και οι αποκλίσεις μεταξύ των δύο αναθεωρήσεων που εξετάζονται θα οξύνουν μόνο τους ήδη υπάρχοντες κατακερματισμούς. Μία μη ισορροπημένη προσέγγιση θα μπορούσε να διαβρώσει τους ίσους όρους ανταγωνισμού στον ταξιδιωτικό τομέα και, τελικά, να βλάψει τους καταναλωτές, μειώνοντας τη διαθεσιμότητα ταξιδιωτικών πακέτων λόγω νέων επαχθών, υπερβολικών υποχρεώσεων για τους διοργανωτές, ιδιαίτερα για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις αυτών των πρωτοβουλιών σε μικρότερες επιχειρήσεις, θα χαιρετούσαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σχετικά με τις ανησυχίες μας και να εξερευνήσουμε εναλλακτικές λύσεις σε μία συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Με εκτίμηση,

Frank Oostdam
Πρόεδρος ECTAA


Σχετικά με την ECTAA
Η ECTAA αντιπροσωπεύει περίπου 80.000 τουριστικά γραφεία και διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών στην Ευρώπη, οι οποίοι παρέχουν συμβουλές και πωλούν υπηρεσίες μεταφοράς, διαμονής, αναψυχής και άλλες τουριστικές υπηρεσίες, καθώς και συνδυασμένα προϊόντα, σε πελάτες αναψυχής και επαγγελματίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ SOCIAL

2,893ΥποστηρικτέςΚάντε Like
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ