Go
Monday, January 18, 2021 ..:: Εσωτερικός Τουρισμός * Σχολικές Εκδρομές - Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις  * Ερωτήσεις Σχολείων ::.. Login
Προ-΄Ωθηση
Travelife
CSRTour

Useful telephone number in Europe: 112
Call 112 anywhere in Europe for emergency services requiring an ambulance, fire brigade or police

Emergency number

More information: European Commission website


Ερωτήσεις Σχολείων

• Ποια η διαδικασία για την πραγματοποίηση Σχολικής Εκδρομής (με διανυκτέρευση/εις)?

(Προκήρυξη σχολικής εκδρομής: Τι περιλαμβάνει, τι δεν περιλαμβάνει - Που αποστέλλεται η προκήρυξη - Πως επιλέγεται το τουριστικό γραφείο - Πως ελέγχεται η ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης της εκδρομής, Ποιος υπογράφει τη σύμβαση του Οργανωμένου Ταξιδιού)  
 
• Ποια η διαδικασία για την πραγματοποίηση σχολικής μετακίνησης (μονοήμερης, χωρίς διανυκτέρευση)?
 
• Οι μονοήμερες μετακινήσεις χρειάζονται ασφάλιση αστικής ευθύνης ?
 
• Εκδρομή σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με διανυκτέρευση
 
• Τι γίνεται όταν δεν έχει αποσταλεί καμία προσφορά για την εκδρομή στο σχολείο ?
 
 
Ποια η διαδικασία για την πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής (με διανυκτέρευση/εις)?
 

1.Προκήρυξη σχολικής εκδρομής
α.
Τι περιλαμβάνει?
Το σχολείο συντάσσει την προκήρυξη της εκδρομής που απευθύνεται σε τουριστικά γραφεία. Στην προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνονται, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο (ΥΑ 129287/Γ2),άρθρο 14, τουλάχιστον τα εξής:
- προορισμός/οί
- ημερομηνία πραγματοποίησης εκδρομής
- προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων
- μεταφορικό/ά μέσο/α και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές
- «κατηγορία» καταλύματος
- λοιπές υπηρεσίες (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ.)
- υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Προαιρετικά: πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας
- η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή
- υπεύθυνη δήλωση του τουριστικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
- προθεσμία κατάθεσης προσφορών (ημερομηνία και ώρα). Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστούς φακέλους (Προτείνεται στο φάκελο της προσφοράς να υπάρχει και cd με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή για διευκόλυνση του σχολείου)
- Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών

Προσοχή: Βάσει της τουριστικής νομοθεσίας για τα οργανωμένα ταξίδια, αλλά και της νέας Υ.Α. για τις σχολικές εκδρομές, τα σχολεία ΔΕΝ μπορούν να διασπούν το οργανωμένο πακέτο και να αναζητούν προσφορές ξεχωριστά για τα παραπάνω (πχ, μεταφορά, ξενοδοχείο, εισιτήρια, κλπ)

Προσοχή: Μπορεί η προκήρυξη του σχολείου να περιλαμβάνει (ποινική) ρήτρα και να ζητά χρηματική εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης? Εγγυητικές Επιστολές, Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα?
Όχι. Το τουριστικό γραφείο έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για να εκδοθεί το σήμα λειτουργίας του. Η χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας και η ανανέωσή του, εξασφαλίζει τη νομιμότητα του τουριστικού γραφείου.
Επιπλέον η καλή εκτέλεση της σύμβασης καλύπτεται από τη Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδίου και την Αστική Επαγγελματική Ευθύνη, σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, τα οποία εξασφαλίζουν το σχολείο.
Επομένως, δεν μπορεί να υπάρχει, πρόσθετη ρήτρα.

β.Που στέλνω την προκήρυξη?
Στην οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στον ΗΑΤΤΑ hatta@hatta.gr , προκειμένου να αναρτηθούν στα sites, με βάση την ΥΑ 129287/Γ2 και το Μνημόνιο- Συμφωνία Συνεργασίας Υπ. Παιδείας, Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού και ΗΑΤΤΑ.

2.Επιλογή τουριστικού γραφείου
Συνεδριάζει η επιτροπή του σχολείου, επιλέγει το τουριστικό γραφείο και συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης προσφορών και επιλογής τουριστικού γραφείου.
Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθεί, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή του τουριστικού γραφείου, το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης, (βάσει του άρθρου 14 παρ.2, 3 της ΥΑ 129287/Γ2)

3.Έλεγχος της ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης της εκδρομής
Το σχολείο προμηθεύεται από το site του ΗΑΤΤΑ (www.hatta.gr ), τη φόρμα για τον έλεγχο ασφαλιστικής κάλυψης του υποψήφιου διοργανωτή της εκπαιδευτικής εκδρομής. Η φόρμα συμπληρώνεται και αποστέλλεται στο email: hatta@hatta.gr ,μαζί με τη σύμβαση αστικής επαγγελματικής ευθύνης (τουριστικού γραφείου- ασφαλιστικής εταιρείας) , όπως έχει δοθεί από το τουριστικό γραφείο.
Σε περίπτωση που υπάρχει και προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη εξόδων (για ατύχημα ή ασθένεια), τα σχολεία στέλνουν στον ΗΑΤΤΑ και το συμβόλαιο που καλύπτει τα παραπάνω.
O HATTA, μετά από έλεγχο, ενημερώνει το Διευθυντή του σχολείου για το αποτέλεσμα του ελέγχου.
Προσοχή: Η φόρμα πρέπει να συμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία. Τυχόν ελλείψεις μπορεί να καθυστερήσουν τη διαδικασία.

4.Υπογραφή Σύμβασης Οργανωμένου Ταξιδίου (Ιδιωτικό συμφωνητικό) και Γενικών όρων. Που μπορώ να βρω τα υποδείγματα?
Ο Διευθυντής του σχολείου υπογράφει τη σύμβαση Οργανωμένου ταξιδίου, για λογαριασμό του σχολείου. Όλα τα υποδείγματα βρίσκονται στο site του ΗΑΤΤΑ: www.hatta.gr
 
 

 

   

All rights reserved © 2010 Hatta is not responsible for content on external Web sites.     Όροι χρήσης

WEB DESIGN & development by pureblack

Android cihazlariniz icin apk uygulamalar indir yapabileceginiz site sizleri beklemektedir. apk oyun indir
En guzel bayanlar ile seks sohbet numara adreslerini hemen arayarak eglenin. Eger o adresteki bayanlari begenmez iseniz sex hatti sitesini kontrol edebilirsiniz sohbet hatları
Hd ve donmadan mobil porno izlemek isterseniz hemen sitemize bekliyoruz.